SN-adoptiot.fi

Tietoa erityistarpeisten lasten adoptoimisesta ja adoptoitujen erityistarpeista
HAKEMISTO
 
ETUSIVU
ADOPTIOSTA
ERITYISTARPEISTA
YHTEYSTIEDOT

Tausta- ja terveystietolomake

Lomakkeen rakenne

Suomalaisilla kansainvälistä adoptiopalvelua tarjoavilla toimijoilla (Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Interpedia, Pelastakaa Lapset ry) on käytössä yhteinen adoptiolapsen tausta- ja terveystietolomake. Sitä on muutettu useita kertoja ja toivon, että saisin uuden version käsiini mahdollisimman pian kun sitä taas uudistetaan. Viimeisimmässä 9-sivuisessa lomakkeessa ensimmäisessä kohdassa kerrotaan aluksi millaisiin haasteisiin ylipäänsä on syytä adoptiolapsella varautua:

Kartoitus hakijoiden valmiuksista kansainväliseen adoptioon
Lapsella, joka tarvitsee kotia kansainvälisen adoption kautta, voi olla taustaan tai terveyteen liittyviä asioita, joita ei erikseen kartoiteta tällä lomakkeella. Adoptiolapsi on samanlainen kuin muut lapset, ja heidänkin lapsuuteensa kuuluvat erilaiset infektiosairaudet. Tyypillisiä ovat esimerkiksi flunssat, korvatulehdukset, keuhkoputkentulehdukset, keuhkokuume sekä suolistoinfektiot.
Lastenkotiympäristöstä tai mahdollisesti muusta puutteellisesta kasvuympäristöstä johtuen lapsella voi olla mm. kasvun- ja kehityksen viivästymä, huonokuntoiset hampaat tai erilaisia parasiittejä ja loisia. Lapsi voi olla myös antibiooteille resistentin bakteerin kantaja (esim. MRSA, EBSL).
Adoptiolapset ovat kokeneet yleensä useampia kiintymyssuhdekatkoksia elämänsä eri vaiheissa.
Adoptiolasten taustasta ei myöskään ole aina tietoa. Vanhemmilla on voinut olla mm. tunne-elämän häiriöitä, sosiaalisia ongelmia (esim. rikostausta, prostituutio) tai vakavia sairauksia, kuten HIV. Osa näistä tekijöistä on juuri niitä syitä, joiden takia lapsi päätyy adoptioon.

Seuraavassa kohdassa kysytään ikätoivetta ja halukkuutta sisarusadoptioon

Varsinaisten erityistarpeiden kohdalla jokaisen alakohdan suhteen rastitusvaihtoehdot ovat: Hyväksyn, Voin harkita ja En hyväksy
1. Halkio (jaoteltuna: Huulihalkio, Suulakihalkio, Toispuoleinen huuli- ja suulakihalkio ja Molemminpuolinen huuli- ja suulakihalkio)
2. Rakennepoikkeavuus (Käden poikkeama tai epämuodostuma, Yhdessä olevat, puuttuvat tai ylimääräiset sormet, Jalan poikkeama tai epämuodostuma, Yhdessä olevat, puuttuvat tai ylimääräiset varpaat, Kampurajalka, Lonkkavika, Raajan puuttuminen, Lievä liikuntarajoite esim. jalkatuki tai lasta, Merkittävä liikuntarajoite esim. pyörätuoli, Tyrä, Synnynnäinen selkärangan epämuodostuma, Umpeutunut peräaukko, Genitaalialueen poikkeavuus, Kasvon piirteiden epämuodostuma)
3. Iho (Poikkeava luomi / syntymämerkki näkyvällä paikalla, Paloarpi vartalossa, Paloarpi kasvoissa)
4. Sisäelin- ja endokrinologiset sairaudet (Suolistosairaus, Munuaissairaus, Diabetes)
5. Synnynnäinen sydänvika (VSD, ASD, CoA, PDA, Keuhkovaltimon ahtauma ja TOF, mitä lukuunottamatta eri vioissa voi erikseen valita lievän tai vaikean rastituksen)
6. Verisairaus (Thalassemia, Sirppisoluanemia, Verenvuototauti, G6PD)
7. Infektiosairaus (Tuberkuloosi hoidettu tai hoidossa, Synnynnäinen syfilis, Hepatiitti B kantaja, Hepatiitti C kantaja, HIV äidillä, HIV lapsella itsellään)
8. Näkökyky (Karsastus, Heikko näkökyky, Toinen silmä sokea. Täysin sokea, Muu silmäsairaus)
9. Kuulo ja korvat (Lievä kuulon alenema, Vakava-asteinen kuulon alenema, Täysin kuuro, Korvan epämuodostuma)
10. Muut (Astma, Riisitauti, Epilepsia)
11. Lapsen kehitykseen liittyvät ongelmat (Puhevaikeudet, Oppimisvaikeudet, Yliaktiivisuus, ADHD, FASD, Albinismi, Hydrokefalus, Monialainen kehitysviivästymä, Kehitysvammat luokiteltuna lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan, CP-vamma luokiteltuna lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan, Autismi luokiteltuna lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan, Downin syndrooma)
12. Terveydentila syntymähetkellä ja tausta (Ei tietoa taustasta, Keskosuus jonka suhteen voi valita minkä raskausviikon jälkeen syntynyt, Alhainen syntymäpaino, Lievä aliravitsemus, Vaikea Aliravitsemus, Lapsi syntynyt raiskauksen seurauksena, Lapsi syntynyt insestin seurauksena, Koettu väkivaltaa/pahoinpitelyä, Muu vakava lapsuuden traumakokemus, Katulapsi)
13. Vanhempien tausta (Äidin raskauden aikainen alkoholin ja/tai huumeiden käyttö, Vanhempien alkoholin käyttö, Vanhempien huumeidenkäyttö, Vanhempien mielisairaus esim. skitsofrenia, Vanhempien henkinen jälkeenjääneisyys)

Lopuksi voi laittaa lisätietoja ja tarkennuksia, tai listata vaikka lisää erityistarpeita joita on valmis hyväksymään.

Kuten listauksesta näkyy, ovat rajanvedot hyvin epämääräisiä ja voivat sisältää saman valinnan alla monenlaisia vaikeusasteeltaan ja vaikutuksiltaan hyvin erilaisia diagnooseja. Osin valintojaan jonkin erityistarpeen suhteen voi tarkentaa muiden kohtien valinnoilla, mutta samalla on mahdollista tehdä myös keskenään ristiriitaisia ja mahdottomiakin valintoja, kuten valitsemalla albinismin ilman näkövammaa tai FASD:n ilman kehityksen ja oppimisen vaikeuksia.

Lasten diagnoosit voivat olla epätarkkoja, virheellisiäkin ja ovat väistämättä sitä epätarkempia mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys. Diagnoosin merkitys voi riippua suuresti siitäkin onko lapsi saanut asianmukaista hoitoa oikeaan aikaan vai ei. Monia diagnooseja ei ihan pienelle lapselle voi edes asettaa ja eri maissa on hyvin erilaisia diagnosointikäytäntöjä, ja alueelliset vaihtelut maiden sisälläkin voivat olla suuria. Jokaisella lapsella, jolla ei ole luotettavaa tietoa taustasta ja vanhemmista, voi hyvin olla lähes mikä tahansa taustaan tai vanhempien taustaan liittyvä riskitekijä, jota ei vain tiedetä. Samoin alle 2-vuotiaalla lapsella voi hyvin olla kehitysvamma, liikuntavamma, lievä tai keskivaikea aistivammakin, puheen kehityksen ongelmia, autismikirjon haasteita, ylivilkkautta, käytöshäiriöitä tai oppimisvaikeuksia, jotka ilmenevät vasta myöhemmin, eikä niitä voi useinkaan luotettavasti poissulkea varhaisvaiheiden perusteella.

Tiedossa olevat taustatekijät (vaikkei niiden merkitys juuri kyseiselle lapselle), näkyvät rakennepoikkeamat, ihomuutokset, verikokein diagnosoitavat sairaudet ja vaikeimmat vammat ovat useimmiten varsin luotettavasti havaittavissa jo varhain, muiden suhteen yllätyksiä voi hyvin ilmetä ja ilmeneekin. Jopa rakennepoikkeavuuksien ja verikokein diagnosoitavien sairauksien suhteen on tullut yllätyksiä ja ollut virheellisiä diagnooseja. Erityistarpeisen lapsen adoptio, kuten adoptio, tai lapsen toivominen ylipäänsä keinolla millä hyvänsä, on aina riskejä ja yllätyksiä sisältävä hyppy tuntemattomaan. Lapsilla ei ole takuuta eikä palautusoikeutta, joten on hyvä pyrkiä tiedostamaan, että perheenlisäys on aina ihmisenkokoinen elämänmuutos, joka saattaa osoittautua suuremmaksi kuin olisi ennakkoon olettanutkaan. Muutokset ja yllätykset eivät kuitenkaan ole läheskään aina ikäviä tai pahaksi. Vanhemmuus tuo enemmän kuin arvaisikaan, niin iloa kuin haasteitakin.

>>Takaisin Tietovipu -sivulle
Tämä sivusto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.