SN-adoptiot.fi

Tietoa erityistarpeisten lasten adoptoimisesta ja adoptoitujen erityistarpeista
HAKEMISTO
 
ETUSIVU
ADOPTIOSTA
ERITYISTARPEISTA
YHTEYSTIEDOT

Miksi sivut erityistarveadoptiosta?

Jokainen lapsi ansaitsisi oman, itselleen mahdollisimman hyvän, perheen. Yhä suurempi osuus adoptioista on erityistarpeisten lasten adoptioita, koska adoptoitavissa olevia ns. terveitä lapsia on koko ajan vähemmän. Adoptoiduilla on monenlaisia erityistarpeita, silloinkin kun heitä ei ole adoptoitu erityistarpeisina.

Erityistarpeilla voidaan adoption yhteydessä tarkoittaa mitä tahansa, mikä voi vaikeuttaa lapsen mahdollisuuksia saada uusi pysyvä perhe, kuten lapsen terveyteen, kehitykseen tai taustaan liittyviä tekijöitä, tai hänen kuulumistaan sisarusjoukkoon tai olemista jo kouluikäinen. Suomenkielistä tietoa erityistarpeista ja niiden vaikutuksesta lapsen ja hänen perheensä elämään on ollut valitettavan vähän saatavilla. Monista sairauksista ja vammoista löytyy kyllä tietoa, jos osaa etsiä, mutta tieto on suunnattu lähinnä vastasyntyneiden tai tuoreesti myöhemmin diagnosoitujen lasten syntymäperheille, eikä se ole läheskään aina suoraan sovellettavissa tilanteeseen, jossa lapsi on voinut elää diagnoosinsa ja mahdollisesti puutteellisen hoidon kanssa jo pidempäänkin esimerkiksi kehitysmaan lastenkodissa. Monista muualla maailmassa yleisistä, mutta Suomessa harvinaisista, sairauksista ja oireyhtymistä tietoa ei suomeksi välttämättä ylipäänsä löydy.

Terveenä, pienenä ja ilman sisaruksia adoptoiduillakin on usein adoptioonsa johtaneisiin syihin ja adoptiota edeltäneeseen elämäänsä, sekä ihan adoptoituna elämiseen, liittyen monenlaisia erityistarpeita. Erityistarpeisina adoptoiduilla on näitä samoja ihan adoptioonsa ja historiaansa liittyviä lisätarpeita ja ongelmia myös, ja ne voivat osoittautua arkielämässä suuremmiksikin kuin ne diagnoosit tai tekijät, joilla lapsi on alunperin erityistarpeiseksi luokiteltu. Adoptoitujen, tai adoptioon liittyvistä, erityishaasteista on myös ollut rajallisesti suomeksi tietoa helposti löydettävissä, ja tämän sivun yhtenä tarkoituksena on pyrkiä osaltaan vastaamaan siihenkin tiedon tarpeeseen.

Tämä sivusto on suurelta osin suunniteltu perheille, jotka ovat vasta adoptioprosessissa tai harkitsevat adoptiota, mutta tietenkin jo erityistarpeisten lasten, ja adoption kautta vanhemmiksi ylipäänsä, päässeet ovat myös tervetulleita. Sivustolla keskitytään lähinnä lääketieteellisiin ja taustaan liittyviin erityistarpeisiin, isompien lasten ja sisarusten adoptoimiseen liittyviä asioita käsitellään lyhyesti.

Tämän sivuston yksi tarkoitus on auttaa erityistarpeisia lapsia saamaan perheitä, jotka ansaitsevat heidät, eli ovat mahdollisimman hyvin valmistautuneita vastaanottamaan ja hyväksymään lapsensa sellaisena kuin hän on. Toinen tarkoitus on auttaa adoptoituja erityistarpeisia lapsia uusissa perheissään. Tieto voi valitettavasti lisätä tuskaa, ainakin aluksi. Täältä ei toivottavasti löydy siloteltuja kiiltokuvia eikä pelottelua, vaan pyrkimys on mahdollisimman realistiseen ja objektiiviseen tiedonjakoon. Ihmisillä on tapana selviytyä paljon enemmästä kuin mihin he ikinä olisivat ennakkoon uskoneet pystyvänsä, mutta on lapsen kannalta parasta, että hänen vanhempansa olisivat mahdollisimman sinut hänen erityistarpeidensa kanssa, mieluiten jo ennen lapsensa tapaamista. Erityistarpeet eivät saisi sumentaa vanhempien fokusta itse lapsesta, siitä kuka ja millainen hän on ja että ennenkaikkea hän on ihmislapsi, jonka vanhemmaksi pääseminen on suuri onni ja etuoikeus.

Tämä sivusto on täysin riippumaton adoptiojärjestöistä, palveluntarjoajista ja viranomaistahoista, sekä poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti sitoutumaton.
 
Yhtään senttiä tukea sivuston perustamiseen ei ole saatu, eikä pyydetty, miltään taholta. Sivusto on vapaa-ajalla vapaaehtoisvoimin kasattu, etupäässä yhden henkilön toimesta. Kaikessa informaatiossa pyritään mahdollisimmman suureen tarkkuuteen ja ajankohtaisuuteen, mutta inhimillisistä syistä virheet ja vanhentuneet tiedot ovat mahdollisia. Mikäli huomaatte sellaisia, olkaa ystävällisiä ja ilmoittakaa niistä. On asioita, joista ei ole olemassa yhtä "virallista totuutta" ja suppeissa esityksissä kaikkia mahdollisuuksia ja näkökantoja ei ole välttämättä voitu esittää. Sivuston tekijä vastaa sisällöstä, mutta omista päätöksistään ja valinnoistaan vastuu on täysin jokaisella adoptionhakijalla itsellään. Tarkoituksena on antaa perustietoja harkittujen ennakkopäätösten pohjaksi, ja auttaa tiedonhaussa, mutta missään tapauksessa tämä sivusto ei korvaa jo saadun yksittäisen lapsitiedon kohdalla lääketieteellisen, mieluiten juuri kyseisen lapsen erityistarpeisiin perehtyneen, asiantuntijan arviota. Tulevan kokemusosion kertomukset ovat yksittäisten henkilöiden subjektiivisia kokemuksia juuri heidän tilanteestaan, jota ei voi yleistää koskemaan kaikkia samalla erityistarpeella varustettuja lapsia. Lasten yksityisyyden suojelemiseksi yksilöivät tiedot pyritään poistamaan ja yksityiskohtia voidaan muunnella.

Toivon kommentteja, kannanottoja ja mahdollisia korjausehdotuksia sähköpostitse osoitteeseen sn-adoptiot ( at ) tietovipu.fi

M Jolma 1.1.2015

>>Takaisin Tietovipu -sivulle
Tämä sivusto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.