SN-adoptiot.fi

Tietoa erityistarpeisten lasten adoptoimisesta ja adoptoitujen erityistarpeista
HAKEMISTO
 
ETUSIVU
ADOPTIOSTA
ERITYISTARPEISTA
YHTEYSTIEDOT

Erityistarpeista, niiden merkityksestä ja lapsitietojen luotettavuudesta

Erityistarpeet eivät läheskään aina ole selkeitä ja pysyviä ominaisuuksia. Osa paranee tai niiden merkitys katoaa ajan, kuntoutuksen ja parempien olosuhteiden myötä. Osa muuttaa muotoaan oleellisesti lapsen kasvaessa. Osa ei vaikuta pienellä lapsella mihinkään, mutta voi muodostaa jopa valtavan ongelman myöhemmällä iällä. Osa tekee elämästä pikkulapsivaiheessa haastavaa, muttei enää vaikuta arkeen myöhemmin. Osa diagnooseista on alunperinkin virheellisiä. Osaa ei vain voi diagnosoida vielä pienellä lapsella. Väistämättä osa diagnooseista tulee aina yllätyksenä niistäkin, jotka teoriassa olisi pitänyt jo huomata, joko diagnostiikka ei ole ollut riittävää lähtöpaikassa tai joku on vahingossa, tai tarkoituksella, jättänyt havaintoja pois lapsitietoasiakirjoista. Osa informaatiosta on voinut kadota tai muuttua käännöksen mukana, tai on sattunut väärinkäsityksiä, tai paperit sekoittuneet yms. Vaihtoehtoja on monia, mutta fakta on, ettei saatuihin tietohin kannata täysin luottaa ja on hyvä tiedostaa todellisen tilanteen olevan enemmän tai vähemmän toisenlainen.

Eri maista tulevissa terveystiedoissa on eroja, ja maiden sisälläkin eri lähteistä tulee hyvin eritasoisia tietoja. Eri kulttuureissa on erilaisia tapoja samojen asioiden ilmaisuun. Toisaalla harrastetaan usein liioiteltujakin inhorealistisia arvioita ja hienoja latinaksi ilmaistuja diagnooseja, ja toisaalla voidaan vähätellä diagnooseja, sivuutetaan vaikeuksia ja vaietaan joistakin ongelmista. Lapsen hoitajat tuntevat lapsen kaikkein parhaiten, mutta voiko heitä syyttää, jos he rakastavat lasta (jota eivät voi pitää) niin, että minimoivat hänen ongelmiaan antaakseen lapselle paremmat mahdollisuudet, tai ihan koska he eivät itse koe jo tuttua erityistarvetta ongelmaksi ja siksi unohtavat siitä mainita? Mitä enemmän tietoja on saatavilla ja mitä isommasta lapsesta on kyse, sitä luotettavampia johtopäätöksiä voi vetää ennakkoon. Valokuvien ja lääkärinlausuntojen ohella videot, laboratoriokokeiden tulokset, magneetti- ja tietokonekuvat ja joskus ihan tavalliset röntgenkuvatkin voivat antaa arvokasta lisätietoa.

Esimerkki:
Yhdellä lapsella oli lapsitiedosta pääteltävissä neljä erityistarvetta. Lapsen tapaamisen ja kohdemaassa tarkempien terveystietojen saamisen jälkeen paljastui neljä uutta erityistarvetta, ja lähikuukausina kotiin tulon jälkeen tarkemmissa tutkimuksissa kävi ilmi vielä kolme lisää. Kuitenkin useamman vuoden kotonaolon jälkeen alkuperäisistä neljästä lapsitiedon erityistarpeesta oli jäljellä enää kaksi, joista vain toisella oli oleellista merkitystä hänen elämälleen, ja seitsemästä yllätyserityistarpeesta oli joko parantunut, saatu hoidettua ja kuntoutettua tai muuttunut muuten vähämerkityksiseksi viisi. Toisaalta kokonaan uusia, lapsen kasvun ja kehityksen myötä ilmi tulleita erityistarpeita oli ilmestynyt pari lisää. Sillä mikä hänen elämässään eniten haasteita aiheutti ei ollut juurikaan yhteistä alkuperäisen päädiagnoosin kanssa.

Tyypillisiä ja yleensä ilman diagnoosia alkuperämaassa jääneitä ja useimmiten hoidettavia "erityistarpeita"

Yllätyksinä voi tulla

>>Takaisin Tietovipu -sivulle
Tämä sivusto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.