SN-adoptiot.fi

Tietoa erityistarpeisten lasten adoptoimisesta ja adoptoitujen erityistarpeista
HAKEMISTO
 
ETUSIVU
ADOPTIOSTA
ERITYISTARPEISTA
YHTEYSTIEDOT

Yleistä adoptoimisesta

Suomessa voi adoptoida lapsen kotimaasta tai ulkomailta. Jokaisen adoptiolasta toivovan on täytettävä adoptionhakijalta vaadittavat edellytykset, käytävä läpi adoptioneuvonta ja saatava adoptiolupa Valviran adoptiolautakunnalta ennen kuin adoptoiminen on mahdollista. Adoptoida voi vain oman kunnan sosiaalitoimen (kotimaan adoptio) tai adoptiolautakunnalta siihen luvan saaneen adoptiopalvelunantajan kautta. Oikeus kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen on tällä hetkellä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston adoptiopalvelulla, Pelastakaa lapset ry:llä ja Interpedialla. Adoptioneuvonnan, joka kestää yleensä noin vuoden, lopuksi hakijoista (tai yksinhakijan ollessa kyseessä hakijasta) tehdään kotiselvitys, jonka perusteella haetaan adoptiolupaa Valviran adoptiolautakunnalta. Lupa on voimassa kaksi vuotta kerrallaan ja siihen voi hakea jatkoa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaikista hakijan olosuhteiden muutoksista on viipymättä ilmoitettava adoptiolautakunnalle ja adoptioneuvonnan antajalle. Kotimaasta adoptioon vapautuu varsin vähän lapsia vuosittain ja käytännössä kotimaan hakijoiksi kelpaavat vain lapsettomat ja vielä nuoret pariskunnat. Ulkomaan kontakteilla on jokaisella omat ehtonsa ja rajoituksensa hakijoille ja kontaktien tilanteet ja vaatimukset voivat muuttua nopeastikin.

Mitä adoptoiminen maksaa?

Adoptiossa saavat kustannuksia aiheuttaa vain adoptoimisesta aiheutuvat kulut. Neuvonta on ilmaista. Kansainvälinen adoptiopalvelu maksaa, paljon (mutta lapsen aikuiseksi kasvattaminen vielä paljon enemmän). Ulkomailta adoptoiminen maksaa (tilanne joulukuu 2014) palveluntarjoajasta (joiden palvelumaksut nousevat jopa puolivuosittain) ja kontaktista riippuen 6200 - 18 300e (keskimäärin n. 12 000e) ilman matkakuluja, jotka ovat maasta ja matkustavan perheen koosta sekä oleskeluajasta riippuen parista tuhannesta eurosta yli kymmeneen tuhanteen euroon (Keniassa vuoden asuminen on kalleinta). Adoptiotukea voi saada KELA:lta kontaktista riippuen 3000 - 4500 euroa.

Kuinka voin adoptoida?

Jos harkitset adoptiota, olet 25-45-vuotias (yläikäraja on 50 vuotta, mutta adoptioprosessissa kestää yleensä vuosia), avioliitossa tai yksin elävä, varsin terve ja elämässäsi ovat kaikki perusasiat kunnossa, voit edetä seuraavasti (huomaa, että adoptioprosessi voi keskeytyä missä vaiheessa tahansa monista syistä):

  1. Ota yhteyttä kotikuntasi sosiaalitoimeen ja tiedustele hoitavatko he neuvonnan vai ostavatko palvelun Pelastakaa lapset ry:ltä tai Helsingin sosiaalitoimelta. Adoptioneuvonta on asiakkaalle ilmainen.
  2. Ota selvää adoptiosta, pohdiskele motiivejasi ja resurssejasi.
  3. Ennen neuvontaa vaaditaan yleensä lääkärintodistukset terveydentilasta, Pela vaatii myös lajan esitietolomakkeen täyttämisen. Moni merkittävä nykyinen tai aiempi ongelma terveydentilassa vaatii erikoislääkärinlausunnon lisäselvityksenä ja voi muodostua esteeksi adoptiolle.
  4. Adoptioneuvonta kestää yleensä n. vuoden ensimmäisen adoption tapauksessa ja sisältää n. 6-7 tapaamista sosiaalityöntekijän/työntekijöiden kanssa mukaanlukien kotikäynnin. Adoptioneuvonnassa käsitellään mm. hakijoiden taustoja laajasti lapsuudesta nykyhetkeen mukaanlukien menetykset ja traumaattiset kokemukset, terveydentilaa, parisuhdetta tai yksinhakijalla ihmissuhdehistoriaa, elämäntilannetta, taloudellista tilannetta, sosiaalista verkostoa, motivaatioita adoptioon, toivomuksia ja odotuksia lapsen suhteen ja kantaa siihen millaisia erityistarpeita he olisivat valmiit hyväksymään lapsellaan. Adoptioneuvonnan yhteydessä, ennen luvan hakemista tarvitaan myös hakijoiden rikosrekisteri- ja poliisitiedot.
  5. Mikäli adoptioneuvonnan lopuksi sekä hakijat, että sosiaalityöntekijä(t) ovat prosessin jatkamisen kannalla, tehdään kotiselvitys, jonka perusteella haetaan adoptiolupaa lautakunnasta.
  6. Luvan saamisen jälkeen kotimaasta adoptiolasta toivovat ja siihen jonoon kelpuutetut hakijat (nuoret, terveet, kaikinpuolin erinomaiset lapsettomat avioparit jotka ovat valmiit jopa 6-7 vuoden odotukseen) voivat siirtyä odottamaan lapsitietoa. Ulkomailta lasta toivovat siirtyvät kansainvälisen adoption palveluntarjoajan asiakkaiksi (voi olla sama tai eri taho kuin mikä on adoptioneuvontaa antanut). Mikäli he täyttävät jonkin sellaisen maan ja kohteen, joka vastaanottaa hakemuksia, vaatimukset ja heidän lapsitoiveensa (erityistarvelista on tärkeä asiakirja, siksi nämäkin sivut ovat olemassa/työn alla) on maan tilanteeseen nähden realistinen, he voivat alkaa kerätä vaadittavia papereita kyseiseen kontaktiin lähetettäviksi. Eri mailla ja niiden sisällä ulkomaisilla palveluntarjoajilla on erilaiset vaatimukset niin hakijoiden kuin asiakirjojenkin suhteen. Joissakin maissa ja kontakteissa voi olla sisällä vain rajallinen määrä hakemuksia, jolloin hakijat voivat joutua jonottamaan vuoroaan paperien keräykseen ja lähetykseen jopa pari vuotta.
  7. Kun paperit on lähetetty kohdemaahan, jäädään odottamaan maasta ja kontaktista riippuen joko ensin esihyväksyntää (voi tulla myös hylkäys) hakijoiksi tai suoraan lapsitietoa. Lapsitieto voi tulla kontaktista ja lapsitoiveesta sekä hakijoista riippuen muutaman kuukauden (harvinaista ja mahdollista lähinnä kouluikäisten ja/tai vaikeasti erityistarpeisten lasten kohdalla) tai useiden vuosien kuluttua. Tällä hetkellä Kiinasta "mahdollisimman pientä ja tervettä" lasta odottaa vielä perheitä, jotka on esihyväksytty hakijoiksi sinne n. 8 vuotta sitten.
  8. Lapsitiedon saamisen jälkeen eri mailla ja kontakteilla on erilaisia käytäntöjä sen suhteen kuinka pian lapsen luo pääsee, milloin hänet saa Suomeen ja milloin sekä missä adoptio vahvistetaan.

Adoptiolautakunta ja tilastoja

Adoptiolautakunnan internetsivuilta löytyy tiedoa adoptiolautakunnan toiminnasta sekä tarvittavia lomakkeita ja tilastoja adoptionhakijoista ja adoptioista viimeisen kahden vuoden ajalta.
Adoptiolautakunnan ohjeistus adoptioneuvonnan antajille, missä korostetaan adoptiolapsen erityisyyttä.

Adoptiotilastoista käy ilmi mm. että vuonna 2013

Vuosina 1985-2013 Suomeen on adoptoitu ulkomailta yhteensä 4282 lasta.

Adoptiolaki

Adoptiolaissa (20.1.2012/22) on säädetty adoptiosta edellytyksineen ja siihen kannattaa tutustua. Adoptiolaissa on vahva pyrkimys lapsen etuun ja se siinä määritetään mm:

>>Takaisin Tietovipu -sivulle
Tämä sivusto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.