meningomyeloseele.fi > kuntoutus > fysioterapia

   KUNTOUTUS

FYSIOTERAPIA

Fysioterapia on oleellinen osa monen mmc-henkilön elämää, eritoten lapsuudessa ja nuoruudessa. Fysioterapian pääpaino on harjoittelijan fyysisten eli ruumiillisten valmiuksien ylläpidossa ja kehittämisessä. Toimintana fysioterapia voi olla hyvinkin monipuolista ja ottaa nykyään huomioon myös kuntoutujan henkisen puolen, jolla on suuri merkitys harjoittelun lopputulokseen. Ilman mielekästä ja motivoivaa lähestymistapaa harjoitteluun jäävät tulokset melko varmasti odotuksia heikommiksi.

Parhaat tulokset fysioterapialla saadaan, kun onnistutaan yhdistämään motivoitunut harjoittelija, pätevä fysioterapeutti ja sopivat harjoitusmuodot. Sekä yhteensopivuus että ymmärrys terapeutin ja kuntoutujan välillä on ensiarvoisen tärkeää, sillä harjoittelun lopputulos paljolti riippuu juuri heidän kyvystään kommunikoida keskenään. Parhaatkaan rutiinit eivät auta, jos niiden tekeminen ei vaikuta mielekkäältä, sillä fyysisen harjoittelun perusta on toistoissa ja jatkuvuudessa. Tunti tai kaksi fysioterapiaa viikossa pätevänkään terapeutin johdolla ei vielä korvaa päivittäistä omaehtoista harjoittelua. Luonnollisesti tässäkin fysioterapeutti voi antaa korvaamatonta apua esim. kiinnittämällä huomiota päivittäisten rutiinien suoritustapoihin.

ARTIKKELITTakaisin sivun alkuun