meningomyeloseele.fi > tietoa

   TIETOA

MMC

Meningomyeloseele (mmc) eli selkäydinkohju on synnynnäinen selkärangan ja -ytimen epämuodostuma. Se aiheuttaa jonkinasteisen selkäydinvamman. Vamma ilmenee eriasteisina halvausoireina kohjun sijainnista riippuen yleensä jalkojen alueella, ja/tai peräsuolen, rakon ja sukuelinten toimintojen häiriöinä. Selän kohju tai aukile suljetaan kirurgisesti mahdollisimman pian syntymän jälkeen. Selkäytimen vauriota ei ainakaan vielä osata korjata, mutta kuntoutuksen, apuvälineiden ja muiden tarvittavien ongelmanratkaisukeinojen avulla valtaosa yksilöistä, joilla on mmc, voi elää varsin normaalia elämää.

HYDROKEFALIA

MMC:hen liittyy usein (n.90%:ssa tapauksista) aivojen nestekierron häiriö, eli hydrokefalia. Se tarkoittaa sitä, että ylimääräistä aivoselkäydinnestettä alkaa kertyä aivokammiohin muodostaen hydrokefalukseksi kutsutun tilan. Hydrokefaliaa hoidetaan asentamalla ihon alle venttiilillä varustettu silikoniletku, suntti, johtamaan ylimääräinen neste aivokammioista vatsaonteloon. Ajoissa hoidettuna hydrokefaliasta ei tavallisesti aiheudu suuria haittoja.

CHIARI II-MALFORMAATIO

Useimmiten mmc:hen liittyvä hydrokefalia aiheutuu aivojen takaosan ja kallon takakuopan alueen rakennepoikkeamasta nimeltä Chiari II -malformaatio (tai Arnold-Chiari -malformaatio). Siinä kallon takakuopan alue on normaali ahtaampi, mm. pikkuaivot sijaitsevat tavallista alempana ja osia pikkuaivoista on työntyneenä niska-aukosta selkäydinkanavaan. Ahtauma tällä alueella aiheuttaa helposti aivojen normaalin nestekierron estymisen. Chiari voi aiheuttaa lukuisia muitakin oireita, mutta valtaosalle ainoaksi merkittäväksi oireeksi jää hydrokefalia.

Takaisin sivun alkuun